AMOSFEST:

Oslavujeme 100 rokov Univerzity Komenského!

AmosFest je jedinečný študentský festival, ktorého hlavným cieľom je združovať študentov, zamestnancov i absolventov rôznych fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave v jednom čase a priestore a posilniť tak vzťah k značke národnej univerzity.

Festival, ktorý ponúka pestrý hudobný, zábavný i športový program, je oslavou blížiaceho sa 100. výročia vzniku najstaršej a najväčšej slovenskej univerzity, ktoré si pripomenieme v roku 2019.

Cieľom podujatia je tiež zviditeľniť záujmové študentské spolky, ktoré pri univerzite pôsobia a prezentovať tak možnosti mimoškolskej participácie študentov univerzity. Iniciátorom a organizátorom je Študenstká časť Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave.

Lístky v predaji!

Nezmeškaj najväčšiu narodeninovú párty
a osláv s nami 100 rokov UK

Pre študentov a zamestnancov UK sme pripravili lístky zadarmo.

(v obmedzenom množstve)

9. - 12.5.2019
MLYNSKÁ DOLINA